Eclipse Cross Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

· Registered
Joined
·
397 Posts
Welcome to the Forum and hope you enjoy your Eclipse Cross, and find the Forum helpful and interesting.
 

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Hallo Medion,
Is jou Eclipse Cross een automaat of een 6 versnelling handgeschakeld?
Ik heb een 6 versnelling handgeschakeld en is nogal gevoelig aan het koppelingspedaal om te vertrekken.
Hallo Bart, het is een automaat, ik heb wel een aantal maanden een met versnellingen gehad.
Op vandaag 32000 km met een gemiddeld verbruik van 8.3 ( E5) Met E10 was het verbruik 8.7.
 

· Registered
Joined
·
6 Posts
Hallo Bart, het is een automaat, ik heb wel een aantal maanden een met versnellingen gehad.
Op vandaag 32000 km met een gemiddeld verbruik van 8.3 ( E5) Met E10 was het verbruik 8.7.
Hallo Medion,
Automaat verbruikt dus duidelijk meer,mijn voertuig heeft nog maar 700 km en bij tankbeurt uitgerekend zit ik momenteel op 7,2 liter ( E5) gemengde ritten autosnelweg-binnenbaan.
Wat betreft het tanken,tank ik altijd E5 en nooit E10 die op lange termijn schadelijk is voor de componenten en motor (zie bijlage in pdf)
 

Attachments

1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top