Eclipse Cross Forum banner

Update nav map

2449 Views 7 Replies 4 Participants Last post by  Ariandevroome
Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
1 - 8 of 8 Posts
Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
This link will help you:

Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
Goede morgen crithouben56,
De navigatiekaart opwaarderen bij de dealer kost bij mijn weten 175 Euro bij de Mitsubishi dealer.
Ga er niet zelf mee knoeien, dan heb je grote kans dat de gehele electronica overhoop ligt.
Ik heb mijn navigatie via mijn Smartfone ,dit is een ander systeem. Succes.

Mvg: Jan Dreves.
Goede morgen crithouben56,
De navigatiekaart opwaarderen bij de dealer kost bij mijn weten 175 Euro bij de Mitsubishi dealer.
Ga er niet zelf mee knoeien, dan heb je grote kans dat de gehele electronica overhoop ligt.
Ik heb mijn navigatie via mijn Smartfone ,dit is een ander systeem. Succes.

Mvg: Jan Dreves.
Dankjewel, Jan. Ik ga dan ook maar mijn vertrouwde TomTom gebruiken ;)
Dankjewel, Jan. Ik ga dan ook maar mijn vertrouwde TomTom gebruiken ;)
[/CITAAT]
Je kunt vragen bij de dealer of ze jou willen matsen

Jan.
  • Like
Reactions: 1
Hello there, I would like to update my navigation map (Eclipse Cross 2018). My map dates from 2017.
How can I update it?
Hey Chris, heb je dan standaard navigatie ingebouwd?
Bij mij zit er namelijk alleen de mogelijkheid om carplay of android auto te gebruiken voor mijn navigatie.

gr.
Jawel, ik heb standaard navigatie en een officiele update via de dealer zou rond de 149 euro gaan kosten. Best een beetje prijzig.
Ik gebruik nu mijn "gewone" TomTom, of Google maps op mijn GSM, maar dat is eigenlijk absurd als er zo`n mooi navigatiesysteem in de auto zit
Bij mij ziet hij er als volgt uit:
Tablet computer Communication Device Output device Gadget Mobile device


Bij jou dan niet, neem ik aan?

gr
See less See more
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top